Ievieš jaunas vadlīnijas par palīdzības sniegšanu klientiem

Publicēts: 02.11.2021

Šī gada vasarā ciešā sadarbībā ar biedrību Esi brīvs Alfor grupa izstrādāja jaunas vadlīnijas un apmācību programmu spēļu zāļu darbiniekiem par palīdzības sniegšanu klientiem ar azartspēļu atkarības riskiem.

Vadlīniju un mācību programmas mērķis ir:

  • attīstīt spēļu zāļu darbinieku zināšanas un prasmes atpazīt azartspēļu atkarību;
  • piedāvāt savlaicīgu un atbilstošu palīdzību klientiem, kuru uzvedībā pamanāmas azartspēļu atkarības iezīmes.

Programmas pirmajā posmā spēļu zāļu vadītāji guva informāciju par azartspēļu atkarības veidošanos, tās izpausmēm un ārstēšanu, kā arī attīstīja praktiskās iemaņas komunikācijā ar problēmspēlētājiem. Apmācību programmas otrajā posmā paredzēta vairāk nekā 400 spēļu zāļu darbinieku apmācība, un tā noslēgsies novembrī. 

Vadlīnijas un apmācību programmu izstrādāja biedrība Esi brīvs sadarbībā ar pieredzējušu ekspertu grupu: Ilzi Maksimu (narkoloģe, KBT terapeite, Latvijas Narkologu asociācijas valdes locekle), Ingu Landsmani (narkoloģe – psihiatre, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Narkoloģiskās palīdzības dienesta Ambulatori konsultatīvās nodaļas vadītāja, Latvijas narkologu asociācijas valdes locekle un LU lektore), Magdalēnu Pranaiti (klīniskā psiholoģe, LU lektore ar psiholoģes darba pieredzi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un slimnīcas “Ģintermuiža” Minesotas programmā), Ingu Bitēnu (Mg.sc.sal., mākslas terapeite slimnīcas “Ģintermuiža” Minesotas programmā).

Apmācību programmas ekspertu grupas vadītāja Dace Caica, geštaltterapeite, atkarību speciāliste, biedrības Esi Brīvs valdes priekšsēdētāja, raksturo vadlīnijas un apmācību programmu: “Esmu gandarīta, ka ir izdevies īstenot Latvijā unikālu projektu – radīt ne tikai teorētiskas, bet arī praktiski pielietojamas vadlīnijas Alfor grupas spēļu zāļu darbiniekiem un vadītājiem par palīdzību azartspēļu atkarīgiem klientiem. Spēļu zāļu vadītāji ir izgājuši apmācības ar praktisku treniņu speciālistu uzraudzībā, apgūstot informatīvās palīdzības piedāvāšanas soļus atbilstoši klienta situācijas novērtējumam. Novērojot klienta spēlēšanas paradumus, zāles darbinieki tagad spēs labāk atpazīt konkrētas riskantas uzvedības pazīmes un būs sagatavoti piedāvāt informāciju par azartspēļu atkarību."