Alfor grupas korporatīvās sociālās atbildības ziņojums 2021

Publicēts: 09.06.2022

Alfor grupas uzņēmumi, kā daļa no vairākuma īpašnieka Novomatic AG, jau otro gadu piedalās ikgadējā korporatīvās sociālās atbildības ziņojuma sagatavošanā.

Šis ziņojums ietver detalizētu informāciju par Novomatic grupas uzņēmumu ietekmi uz vidi, darbiniekiem un sabiedrību. Svarīgi uzsvērt, ka ziņojums ir daļa no Novomatic grupas ikgadējā pārskata, kuru apstiprina neatkarīgs starptautisks auditors. Līdz ar to auditēti ir ne tikai grupas finanšu rādītāji, bet arī korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes.  

Esam gandarīti, ka 2021. gadā Latvijas uzņēmumi izpildījuši lielāko daļu Novomatic grupas Atbildīgas izklaides prasības:

  • Darbinieku apmācību par spēlētāju aizsardzību un spēļu atkarības profilaksi.
  • Nepilngadīgo aizsardzību.
  • Informatīvo atbalstu klientiem par azartspēļu atkarības tēmu.
  • Konsultāciju tālruņa pieejamību klientiem, kuri meklē palīdzību par azartspēļu atkarību.
  • Proaktīvu spēlētāju brīdināšanu un informēšanu par problemātisku spēli online platformā.
  • Dialogu ar iesaistītajām pusēm par atbildīgu izklaidi.

2021. gadā plašo Covid ierobežojumu ietekmē nebija iespējams realizēt sadarbību ar pētniecības institūcijām, kā arī īstenot jaunus tehnoloģiskus risinājumus spēlētāju informēšanai un brīdināšanai spēļu zālēs. Šie divi uzdevumi ir 2022. gada prioritātes.  

Sīkāk ar Novomatic grupas uzņēmumu sniegumu 2021. gadā var iepazīties šeit. Sadaļa par atbildīgu izklaidi un Latvijas uzņēmumu vērtējumu atrodama no 60. - 61. lapās.