Atbildīga spēle

 1. SIA ALFOR ir sociāli atbildīgs uzņēmums ar 20 gadu pieredzi spēļu un izklaides nozarē, kas vienmēr ievēro atbildīgas spēles principu. Mēs piedāvājam jaunākās paaudzes spēļu iekārtas un interaktīvās spēles drošā, saprotamā un atbildīgā vidē.  

  Atbildīga spēle nozīmē:

  1. Vispusīgas informācijas sniegšanu visām ieinteresētajām pusēm par azartspēlēm un to norisi
  2. Pastāvīgu azartspēļu iespējamo risku monitoringu, analīzi un samazināšanu
  3. Informācijas un piemērota atbalsta sniegšana krīzes skartajiem spēlētājiem un līdzcilvēkiem

  Fenikss spēļu zāles

  Fenikss spēļu zāles ir izklaides un tikšanās vieta cilvēkiem, kurus interesē aizrautīga spēle un saprātīgs risks. Mūsu uzmanības centrā ir apmeklētāju labsajūta, kuras stūrakmens ir ne tikai augsts apkalpošanas servisa līmenis, bet arī atbildīgas spēles principu ievērošana. Apzinoties, ka pārmērīga spēle dažiem cilvēkiem var izraisīt atkarību, uzņēmums nodrošina dažādus rīkus ievainojamāku spēlētāju aizsardzībai: 

  • Vecuma ierobežojums: zālē uzturēties un spēlēt atļauts tikai no 18 gadu vecuma
  • Zāles darbinieki pārbauda un pārliecinās, ka apmeklētājs nav iekļauts Pašatteikušos personu reģistrā
  • Apmeklētājiem ir nodrošināta iespēja aizpildīt Paškontroles testu, kas palīdz pārliecināties, vai spēle nenodara kaitējumu cilvēka garīgajai veselībai un materiālajam stāvoklim
  • Spēļu zālēs ir pieejama informācija par atbalsta telefonu azartspēļu atkarīgajiem, kura darbību nodrošina pieredzējuši profesionāļi no krīzes centra Skalbes. Šim nolūkam ir izveidota īpaša mājas lapa: www.spelesbriviba.lv, kas sniedz atbalstu cilvēkiem, kas cieš no azartspēļu atkarības un līdzatkarīgajiem
  • Spēlētājiem netiek izsniegti kredīti vai aizdevumi

  Interaktīvā platforma Fenikss Casino

  Fenikss Casino platformā ir nodrošināti dažādi rīki, lai palīdzētu spēlētājiem saglabāt kontroli pār spēli, atpazīt atkarības risku, kā arī nepieciešamības gadījumā - saņemt palīdzību.

  Fenikss Casino nodrošina sekojošus atbildīgas spēles rīkus:

  • Kazino un totalizatora limitus ar iespēju mainīt to apmēru tikai likumā noteiktajā kārtībā
  • Individualizētus pārskatus par spēles gaitu, likmēm, laimestiem, zaudējumiem un spēlē pavadīto laiku
  • Individualizētu pārskatu par savu spēles gaitu, salīdzinājumā ar citiem spēlētājiem platformā
  • ‘Realitātes pārbaudes testu’, kas ļauj klientam pārliecināties un salīdzināt, vai priekšstats par spēlē izmantoto līdzekļu apjomu sakrīt ar realitāti
  • Informatīvu sadaļu Atbildīga spēle, kurā ir iespēja aizpildīt Paškontroles testu vietnē https://www.spelesbriviba.lv/. Vietnē ir pieejama arī informācija par atkarību ārstēšanu un atbalsta sniedzēju kontakti
  • Iespēju pieteikties Pašatteikšušos personu reģistrā, kas nodrošina aizliegumu piedalīties azartspēlēs

  Kopš 2021. gada vasaras Fenikss Casino ir ieviesis jaunu spēlētāju atbalsta programmu, kuru izstrādājis Austrijas datu zinātnes un programmēšanas uzņēmums. Jaunā sistēma, kuras pamatā ir ilgstoša akadēmiska izpēte, analizē katra spēlētāja uzvedību platformā un nosūta individualizētus  ziņojumus un brīdinājumus, ja spēlētāju uzvedībā parādās atkarības riska pazīmes, piemēram:

  • pieaug spēles likmes
  • pieaug zaudējumi
  • pieaug depozītu biežums un to apmērs
  • spēles gaitā vērojamas citas pēkšņas izmaiņas

  Šo uz zinātniskiem pētījumiem balstīto spēlētāju atbalsta sistēmu izmanto vairāk nekā 30 azartspēļu uzņēmumu Itālijā, Lielbritānijā, Kanādā, Norvēģijā, Somijā, Šveicē, Zviedrijā un Vācijā.

  Atbilstības prasību ievērošana

  Saskaņā ar Latvijā noteikto kārtību, Fenikss spēļu zālēs un Fenikss Casino platformā tiek nodrošināta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteikto prasību ievērošana.

  Atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem, Fenikss spēļu zāles nodrošina iedzīvotāja ienākuma nodokļa nomaksu par laimestiem virs EUR 3000.

 2. Vairāk informācijas par Atbildīgas spēles jautājumiem:
  Līva Biseniece, Korporatīvās sociālās atbildības un komunikācijas vadītāja
  Tālrunis: +371 67 301 025
  Mob.tālr.+371 20210766
  Plieņciema iela 12, Mārupe, LV-2167
  E-pasts: