Atbildīga izklaide

 1. ALFOR zīmolos tiek īstenota Atbildīgas izklaides politika, kas paredz:

  1. Aizliegumu izmantot pakalpojumus jaunākiem par 18 gadiem un cilvēkiem no Pašatteikušos personu reģistra
  2. Spēlētāju informēšanu par azartspēļu atkarības riskiem
  3. Darbinieku izglītošanu un apmācību
  4. Informatīvo atbalstu par palīdzību azartspēļu atkarības gadījumos
 1. Fenikss spēļu zāles

  Fenikss spēļu zāles ir izklaides un tikšanās vieta cilvēkiem, kurus interesē aizrautīga spēle un saprātīgs risks. Mūsu uzmanības centrā ir apmeklētāju labsajūta, kuras stūrakmens ir ne tikai augsts apkalpošanas servisa līmenis, bet arī atbildīgas spēles principu ievērošana. Apzinoties, ka pārmērīga spēle dažiem cilvēkiem var izraisīt atkarību, uzņēmums nodrošina dažādus rīkus ievainojamāku spēlētāju aizsardzībai: 

  • Vecuma ierobežojums: zālē uzturēties un spēlēt atļauts tikai no 18 gadu vecuma
  • Zāles darbinieki pārbauda un pārliecinās, ka apmeklētājs nav iekļauts Pašatteikušos personu reģistrā
  • Apmeklētājiem ir nodrošināta iespēja aizpildīt Paškontroles testu, kas palīdz pārliecināties, vai spēle nenodara kaitējumu cilvēka garīgajai veselībai un materiālajam stāvoklim
  • Spēļu zālēs ir pieejama informācija par atbalsta telefonu azartspēļu atkarīgajiem, kura darbību nodrošina pieredzējuši profesionāļi no krīzes centra Skalbes. Šim nolūkam ir izveidota īpaša mājas lapa: www.spelesbriviba.lv, kas sniedz atbalstu cilvēkiem, kas cieš no azartspēļu atkarības un līdzatkarīgajiem
  • Spēlētājiem netiek izsniegti kredīti vai aizdevumi

  Interaktīvā platforma Fenikss Online

  Fenikss Bet & Casino platformā ir nodrošināti dažādi rīki, lai palīdzētu spēlētājiem saglabāt kontroli pār spēli, atpazīt atkarības risku, kā arī nepieciešamības gadījumā - saņemt palīdzību.

  Fenikss Online nodrošina sekojošus atbildīgas spēles rīkus:

  • Online Kazino un totalizatora limitus ar iespēju mainīt to apmēru tikai likumā noteiktajā kārtībā
  • Individualizētus pārskatus par spēles gaitu, likmēm, laimestiem, zaudējumiem un spēlē pavadīto laiku
  • Individualizētu pārskatu par savu spēles gaitu, salīdzinājumā ar citiem spēlētājiem platformā
  • ‘Realitātes pārbaudes testu’, kas ļauj klientam pārliecināties un salīdzināt, vai priekšstats par spēlē izmantoto līdzekļu apjomu sakrīt ar realitāti
  • Informatīvu sadaļu Atbildīga spēle, kurā ir iespēja aizpildīt Paškontroles testu vietnē https://www.spelesbriviba.lv/. Vietnē ir pieejama arī informācija par atkarību ārstēšanu un atbalsta sniedzēju kontakti
  • Iespēju pieteikties Pašatteikšušos personu reģistrā, kas nodrošina aizliegumu piedalīties azartspēlēs
 1. Atbilstības prasību ievērošana

  Saskaņā ar Latvijā noteikto kārtību, Fenikss spēļu zālēs un Fenikss Online platformā tiek nodrošināta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteikto prasību ievērošana.

  Atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem, Fenikss spēļu zāles nodrošina iedzīvotāja ienākuma nodokļa nomaksu par laimestiem virs EUR 3,000.