DROŠAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI UN COVID-19 INFEKCIJAS IEROBEŽOŠANAI

Publicēts: 16.10.2020

COVID-19 (no angļu: Coronavirus disease 2019) ir elpceļu infekcijas slimība, ko izraisa SARS-CoV-2 vīruss.

FENIKSS spēļu zālēs apmeklētāju ērtībām ir pieejami:

 • informācija par nepieciešamo drošības prasību ievērošanu apmeklējuma laikā;
 • roku dezinfekcijas līdzekļi;
 • individuālās aizsardzības līdzekļi katram apmeklētājam;
 • norobežojošas sienas distances ievērošanai.

FENIKSS spēļu zāļu klientu apkalpošanas speciālistu un apsargu pienākumi: 

 • roku mazgāšana un dezinficēšana (regulāri);
 • individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana (sejas vairogu, cimdu);
 • apmeklētāju plūsmas kontrole un informēšana par obligātu 2 m distances ievērošanu, izmantojot distancēšanos no citiem, maskas lietošanu vai starpsienas izmantošanu;
 • individuālo aizsardzības līdzekļu izdale apmeklētājiem.

 FENIKSS spēļu zāļu telpu, priekšmetu un piederumu uzkopšana: 

 • virsmu, grīdu, sanitāro telpu un ierīču tīrīšana un dezinfekcija reizi 2 stundās;
 • koplietošanas kontakta virsmu (darba virsmu, durvju rokturus, gaismas slēdžus, bāra, kases un dokumentu pārbaudes letes, bāra aizsargstikla virsmas u.c.) tīrīšana un dezinfekcija reizi 2 stundās;
 • bāra galdiņu un krēslu tīrīšana un dezinfekcija pēc katra klienta;
 • spēļu iekārtu virsmu (ekrānu, klaviatūru) un krēslu tīrīšana un dezinfekcija pēc katra klienta.

FENIKSS spēļu zālēs tiek veiktas preventatīvas darbības vīrusa izplatības atsekošanai. 

 1. gada 10.jūnijā SIA “ALFOR” un SIA “Admirāļu klubs” ir izstrādājis padziļinātas instrukcijas drošas darbības nodrošināšanai un COVID-19 infekcijas ierobežošanai. Šīs instrukcijas nosaka kārtību, kādā SIA “ALFOR” un SIA “Admirāļu klubs” darbinieki- KAS, SZV, apsargi, apkopējas, tehniķi, inkasenti un dažādu remontdarbu veicēji, veic savus tiešos pienākumus uzņēmuma spēļu zālēs, COVID- 19 vīrusinfekcijas apstākļos.

Instrukcijas ir izstrādātas pamatojoties uz:

 • LR normatīvo aktu prasībām;
 • SPKC rekomendācijām iedzīvotājiem un darba devējiem;
 • LSBA vadlīnijām.