Ievieš dzīvē jaunas vadlīnijas par palīdzību klientiem ar azartspēļu atkarības risku

Publicēts: 29.09.2021

9. un 16. septembrī Fenikss spēļu zāļu vadītāji piedalījās apmācību programmā par palīdzības sniegšanu klientiem ar azartspēļu atkarības risku.

Programmas pirmajā posmā spēļu zāļu vadītāji padziļināti apguva azartspēļu atkarības veidošanos, tās izpausmes un ārstēšanu, kā arī attīstīja praktiskās iemaņas komunikācijā ar problēmspēlētājiem.

Vadlīniju un mācību programmas mērķis ir:

  • attīstīt spēļu zāļu darbinieku zināšanas un prasmes atpazīt azartspēļu atkarību
  • piedāvāt savlaicīgu un atbilstošu palīdzību klientiem, kuru uzvedībā pamanāmas azartspēļu atkarības iezīmes

Vadlīnijas un apmācību programmu izstrādāja biedrība “Esi brīvs” sadarbībā ar pieredzējušu ekspertu grupu: Ilzi Maksimu (narkoloģe, KBT terapeite, Latvijas Narkologu asociācijas valdes locekli), Ingu Landsmani (narkoloģe – psihiatre, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Narkoloģiskās palīdzības dienesta Ambulatori konsultatīvās nodaļas vadītāja, Latvijas narkologu asociācijas valdes locekle un LU lektore), Magdalēnu Pranaiti (klīniskā psiholoģe, LU lektore ar psiholoģes darba pieredze Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un slimnīcas “Ģintermuiža” Minesotas programmā), Ingu Bitēnu (Mg.sc.sal., mākslas terapeite slimnīcas “Ģintermuiža” Minesotas programmā) un Daci Caicu  (geštaltterapeite, atkarību speciāliste, biedrības „Esi Brīvs” valdes priekšsēdētāja).

Apmācību programmas ekspertu grupas vadītāja Dace Caica raksturo vadlīnijas un apmācību programmu: “Esmu gandarīta, ka ir izdevies īstenot Latvijā unikālu projektu – radīt ne tikai teorētiskas, bet arī praktiski pielietojamas vadlīnijas Alfor un Admirāļu kluba spēļu zāļu darbiniekiem un vadītājiem par palīdzību azartspēļu atkarīgiem klientiem. Spēļu zāļu vadītāji ir izgājuši apmācības ar praktisku treniņu speciālistu uzraudzībā, apgūstot informatīvās palīdzības piedāvāšanas soļus atbilstoši klienta situācijas novērtējumam. Novērojot klienta spēlēšanas paradumus, zāles darbinieks tagad spēs atpazīt konkrētus riskantas uzvedības pazīmes un būs sagatavoti piedāvāt informāciju par azartspēļu atkarību."

Apmācību programmas otrajā posmā paredzēta vairāk nekā 300 spēļu zāļu darbinieku apmācība, un tā noslēgsies novembrī. 

Jau tagad visās Fenikss spēļu zālēs tiek nodrošināti dažādi atbildīgas izklaides elementi:

  1. Reizi stundā tiek atskaņots paziņojums par atbildīgas spēles principiem un iespēju reģistrēties Pašatteikušos personu reģistrā
  2. Informatīva brošūra par drošu spēli un atbalsta iespējām
  3. Pieteikuma anketa Pašatteikušos personu reģistram
  4. Informācija par krīzes atbalsta telefonu biedrībā Skalbes
  5. Interneta resurss spelesbriviba.lv