Satversmes tiesa atzinusi Rīgas domes noteikto azartspēļu ierobežojumu pilsētā par neatbilstošu

Publicēts: 05.04.2024

Satversmes tiesa (ST) 4. aprīlī atzina, ka Rīgas domes (RD) noteiktais spēļu zāļu ierobežojums visā pilsētas teritorijā neatbilst Latvijas pamatlikumam – Satversmei.

Satversmes tiesa lietu ierosināja pēc SIA “Alfor”, SIA “Olympic Casino Latvia” un SIA “Joker LTD” lūguma pēc tam, kad RD noteica pilsētas teritorijas plānojumā aizliegumu spēļu zāļu darbību visā pilsētā, izņemot četru un piecu zvaigžņu viesnīcās. Ja šis RD noteiktais aizliegums tiktu atzīts par tiesisku, 2028. gadā SIA "Alfor" būtu jāslēdz 25 spēļu zāles, un RD piemēram sekotu arī citas pašvaldības. Līdz ar to mēs nonāktu situācijā, kurā azartspēļu organizēšana ir likumā atļauts uzņēmējdarbības veids, tomēr ar pašvaldību līmeņa lēmumiem aizliegts.

ST savā spriedumā stingri norāda uz to, ka azartspēles ir legāls bizness, tāds pats, kā visi pārējie. Pašvaldībām ir tiesības noteikt spēļu zāļu darbības ierobežojumus. Tomēr demokrātiskā, tiesiskā valstī šādam lēmumam ir jābūt pienācīgi un objektīvi pamatotam. Proti – jābūt izvērtētam katras teritorijas, kurā ir atļauta komercdarbība, funkcionālajam zonējumam un pierādītai spēļu zāļu negatīvai ietekmei uz sabiedrību.

Visbeidzot – ST arī norāda, ka šajā spriedumā izdarītās atziņas ir saistošas ikvienai citai pašvaldībai, kura strādā pie azartspēļu ierobežojuma savā teritorijā.

Jāatzīmē, ka šajā gadā Administratīvā tiesa pieņēmusi spriedumus jau vairākās tiesvedībās saistībā ar pašvaldību - Salaspils, Jēkabpils un Ādažu, pieņemtajiem lēmumiem ierobežot spēļu zāļu darbību savā teritorijā. Visos gadījumos tiesa ir atzinusi, ka pašvaldības lēmumi nav tiesiski un ir atceļami. Līdztekus pašreiz Latvijas Spēļu biznesa asociācija veido dialogu ar Cēsu un Gulbenes novadu pašvaldībām, kuras vēl tikai plāno azartspēļu zāļu ierobežošanu savā teritorijā.