Finanšu informācija

Gada pārskati

Aktualitātes

2018. gada rezultāti

SIA „Alfor” apgrozījums no azartspēļu organizēšanas 2018. gadā sasniedza EUR 77.1 milj. un pārskata gadu noslēdza ar EUR 19.26 milj. peļņu. Sabiedrība 2018. gadā īpašu vērību pievērsa izmaksu optimizācijai un efektivitātes izvērtējumam, kā rezultātā Sabiedrība spējusi noturēt EBITDA rādītāju pagājušā gada līmenī. 2018. gadā EBITDA sasniedza EUR 25.96 milj., kas ir par 0.3% vairāk, kā 2017. gadā.

SIA „Alfor” kā sociāli atbildīgs uzņēmums 2018. gadā izveidoja psiholoģisko atbalsta programmu „Spēles brīvība”,  lai nodrošinātu līdzsvaru starp azartspēļu organizēšanu kā izklaides pasākumu un sabiedrības interesēm, tādējādi mazinot sociālos riskus. Šī atbalsta programma tapusi sadarbībā ar konsultāciju centru „Skalbes” un ir unikāla ar to, ka sniedz psiholoģisko palīdzību arī līdzcilvēkiem.

Uzņēmums 2018. gadā atbalstīja dažādus kultūras un mākslas projektus, bērnus, izglītību, sportu, un citus labdarības projektus.

Papildus esošajiem produktiem interaktīvajā vidē, 2018. gada oktobrī www.feniksscasino.lv tika pievienots totalizators un uzsākta sporta derību likmju pieņemšana.

Lai nodrošinātu tiešsaistes datu apmaiņu ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, 2018. gadā SIA “Alfor” tika veiksmīgi pabeigta azartspēļu automātu saslēgšana un piesaiste vienotai sistēmai.

2018.gada viena no prioritātēm bija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasību ieviešana. Uzņēmums saskaņā ar jauno tiesisko regulējumu izstrādāja fizisko personu datu apstrādes iekšējās politikas, kā arī veica nepieciešamo pasākumu ieviešanu, lai nodrošinātu datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu apstrādes regulas prasībām.

2018. gada 3. ceturksnis

Salīdzinot ar iepriekšējā gada rezultātiem uz trešā ceturkšņa beigām, azartspēļu ieņēmumi uzņēmumā SIA Alfor pieauguši par 6%. 2018. gadā atvērta spēļu zāle Rīgā, Hipokrātu ielā 7, kas pēc rekonstrukcijas ir paplašināta un labiekārtota, lai nodrošinātu klientiem ērtas, drošas un patīkamas izklaides iespējas.

Lai piesaistītu jaunus interaktīvo azartspēļu spēlētājus interneta vietnē www.feniksscasino.lv, no 2018. gada jūlija ir ieviesta lojalitātes programma interaktīvajām azartspēlēm, kur klientam ir iespēja saņemt dažādus bonusus.

Azartspēļu nozares tirgū procentuāli lielāko ieņēmumu daļu sastāda ieņēmumi no azartspēļu automātiem, kas 2018. gada 9 mēnešos aizņem 78.4% no kopējā tirgus. Nozarē arvien pieprasītākas kļūst interaktīvās azartspēles. 2017. gada trīs ceturkšņos interaktīvo azartspēļu tirgus daļa sastādīja 10.9 %, kas 2018. gada 9 mēnešos pieauga par 3.7%, aizņemot 14.6% no kopējā tirgus.

2018. gada pusgads.

2018. gada pirmajā pusgadā azartspēļu nozarē vērojams pieaugums par 10.5%, salīdzinot ar 2017. gada pirmo pusgadu. Apgrozījums no spēļu automātiem nozarē pieaudzis par 7,7%. SIA “Alfor” kā nozares vadošais uzņēmums apgrozījumu palielinājis par 6%, salīdzinot ar iepriekšējā gada periodu, sasniedzot EUR 35,9 milj.

SIA Alfor 2018. gadā turpinājis strādāt pie efektivitātes palielināšanas un interaktīvo azartspēļu pilnveidošanas, ieviešot jaunas spēles portālā www.feniksscasino.lv, tādējādi piedāvājot klientiem plašākas izvēles iespējas.

Īpaša uzmanība SIA “Alfor” darbībā tika pievērsta attiecību veidošanai ar klientiem, apkalpošanas kultūras pilnveidei un mūsdienīga servisa nodrošināšanai, veicinot apmeklētāju labsajūtu un apmierinātību.

2018. gada 1. ceturksnis.

SIA “Alfor” apgrozījums no azartspēlēm 2018. gada pirmajā ceturksnī pieaudzis par 6% jeb EUR 1,06 milj., salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Procentuāli lielāks ieņēmumu pieaugums bijis interaktīvajām azartspēlēm, pateicoties pieprasījuma palielinājumam interaktīvo azartspēļu jomā, kas vērojams arī nozarē. Interaktīvo azartspēļu ieņēmumi nozarē pieauguši par 51.7% pret 2017. gada pirmo ceturksni.

SIA “Alfor” proporcionāli lielāko ieņēmumu daļu gūst no spēļu automātiem, kas 2018. gada pirmajā ceturksnī pieauguši par 3%, salīdzinot ar 2017. gada 1. ceturksni un sastāda 93 % no kopējiem azartspēļu ieņēmumiem.

Ņemot vērā, ka ar 2018. gada janvāri valstī ir pieaudzis azartspēļu nodoklis par 30%, SIA “Alfor” uzņēmums veic pārējo izmaksu efektivitātes izvērtējumu.

2017. gada rezultāti (26.04.2018)


SIA “Alfor” nemainīgi ieņem vadošo vietu azartspēļu nozares tirgū pēc apgrozījuma. Apgrozījums no azartspēļu organizēšanas 2017. gadā pieaudzis par 11,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu, sasniedzot EUR 72,62 milj. SIA “Alfor” pārskata gadu ir noslēgusi ar EUR 17,44 milj. peļņu, kas pieaugusi par 20% salīdzinājumā ar 2016. gadu.

Kopējais investīciju apjoms 2017. gadā sasniedza EUR 6.07 milj., kas ieguldīti jaunu pamatlīdzekļu iegādē, kā arī spēļu zāļu ēku, telpu rekonstrukcijās un atjaunošanā Rīgā, Siguldā, Jelgavā, Rēzeknē un citās vietās Latvijā.
2017. gadā SIA “Alfor” sekmīgi turpināja attīstīt un pilnveidot interaktīvo azartspēļu organizēšanu interneta vietnē www.feniksscasino.lv, piedāvājot jaunas spēles ar daudzveidīgām izklaides iespējām. Kopējie ieņēmumi no tiešsaistes azartspēlēm 2017.gadā sasniedza EUR 5.22 milj. kas ir divas reizes vairāk nekā 2016. gadā.
2017. gada 31. decembrī azartspēles tika organizētas 92 spēļu zālēs ar 2 540 spēļu automātiem. SIA “Alfor” 2017. gada beigās strādāja 822 darbinieki.

2016.gada rezultāti (06.03.2017)

SIA “Alfor” apgrozījums no azartspēļu organizēšanas pieaudzis par 7.8% salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu, sasniedzot EUR 65 milj. 2016. gadā Sabiedrība ir uzlabojusi darbības rezultātu un pārskata gadu ir noslēgusi ar EUR 14.54 milj. peļņu.

Gada ieņēmumu apjomu bija iespējams uzlabot, attīstot sniedzamos pakalpojumus un pilnveidojot klientu servisu. 2016.gadā SIA “Alfor” turpināja esošo spēļu zāļu modernizāciju un labiekārtošanu, tai skaitā pilnībā rekonstruētas vairākas spēļu zāles Rīgā, Iecavā un Siguldā.

2016.gada laikā pieaudzis SIA “Alfor” darbinieku skaits – 2015.gada beigās Sabiedrībā strādāja 896 darbinieki, bet uz 2016.gada 31.decembri to skaits sasniedza 911.

 2016.gads (20.12.2016)

2016. gadā liels darbs SIA “Alfor” ieguldīts spēļu automātu darbības uzlabošanā un optimizēšanā, piedāvājot klientiem drošākus pakalpojumus un plašāku spēļu klāstu “Fenikss Laimētava” spēļu zālēs.

Pilnveidojot un modernizējot sniedzamo pakalpojumu klāstu, SIA “Alfor” piedāvā aizvien jaunas Novomatic tiešsaistes spēles interaktīvo azartspēļu vietnē www.feniksscasino.lv. 2016.gadā Sabiedrība paplašināja norēķinu veidus lielākai klientu ērtībai.

Rūpējoties par apmeklētāju labsajūtu un ērtībām, 2016. gadā īpaša uzmanība SIA “Alfor” darbībā tika pievērsta apkalpošanas kultūras pilnveidei, attiecību veidošanai ar klientiem un mūsdienīga servisa nodrošināšanai.

2016. gada beigās azartspēles tiek organizētas 93 spēļu zālēs ar 2 746 spēļu automātiem. Decembra vidū tika atjaunota spēļu zāles darbība pilnībā rekonstruētā ēkā Iecavā, Rīgas ielā 20.

2015.gads (04.04.2016)

2015.gadā SIA „Alfor”, pilnveidojot un modernizējot sniedzamo pakalpojumu klāstu, uzsāka interaktīvo azartspēļu vietnes www.feniksscasino.lv darbību, tādējādi SIA „Alfor” vienīgā Latvijā nodrošina iespēju oficiāli spēlēt populārās Novomatic spēles tiešsaistē.

Līdztekus sabiedrība turpināja atjaunot spēļu automātu klāstu ar modernākajām spēļu iekārtām un pilnveidot klientu apkalpošanas standartus, kā arī veica vairāku spēļu zāļu rekonstrukciju. 2015. gada 31.decembrī azartspēles tika organizētas 93 spēļu zālēs ar 2 675 spēļu automātiem.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu 2015.gadā SIA „Alfor” apgrozījums no azartspēļu organizēšanas pieaudzis par 13%, sasniedzot EUR 60.44 milj. Sabiedrības 2015. gadā ir uzlabojusi darbības rezultātu un pārskata gadu ir noslēgusi ar EUR 13.19 milj. peļņu.

2015. gada 13. martā Sabiedrība pabeidza iepriekšējā gadā uzsākto reorganizāciju, SIA „Spēļu nams” pievienojot SIA „Alfor”. Pēc reorganizācijas procesa pabeigšanas, veicot vērienīgu rekonstrukciju, tika atjaunota plašas un moderni aprīkotas spēļu zāles darbība Brīvības ielā 48/50, Rīgā.

2014.gads (12.03.2015)

2014. gadā SIA „Alfor” veiksmīgi īstenoja nepieciešamos pasākumus pārejai uz jaunu nacionālo valūtu eiro, atjaunoja spēļu automātu klāstu ar modernākajām spēļu iekārtām, turpināja attīstīt un uzlabot klientu apkalpošanas standartus un veica vairāku spēļu zāļu rekonstrukciju. 2014. gada 31. decembrī azartspēles tika organizētas 93 spēļu zālēs ar 2 542 spēļu automātiem.

Sabiedrības apgrozījums 2014. gadā pieaudzis par 3.4% salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu, sasniedzot EUR 53.49 milj.SIA „Alfor” 2014. gadā ir uzlabojusi darbības rezultātu un pārskata gadu ir noslēgusi ar EUR 11.3 milj. peļņu.

Pilnveidojot un modernizējot sniedzamo pakalpojumu klāstu, 2014. gada 28. novembrī SIA „Alfor” ieguva interaktīvo azartspēļu organizēšanas licenci interneta adresei www.feniksscasino.lv, kas ļauj organizēt azartspēles konkrētajā interneta vietnē.

2013.gads (10.03.2014)

Sabiedrība 2013. gadā veica nepieciešamos sagatavošanās darbus valsts nacionālās valūtas nomaiņai uz eiro, atjaunoja spēļu automātu klāstu ar modernākajām spēļu iekārtām un veica vairāku spēļu zāļu rekonstrukciju. 2013. gada 31. decembrī azartspēles tika organizētas 93 spēļu zālēs ar 2 484 spēļu automātiem. SIA „Alfor” apgrozījums no azartspēļu organizēšanas 2013. gadā bija LVL 36 344 654, kas ir iepriekšējā pārskata gada līmenī. Sabiedrība 2013. gadā ir uzlabojusi darbības rezultātu un pārskata gadu ir noslēgusi ar LVL 6.3 milj. peļņu. Pārskata gadā SIA „Alfor” ir veikusi investīcijas biznesa attīstībā LVL 5.5 milj. apjomā.

2013.g. 1.pusgads (03.08.2013)

2013.gada pirmajā pusgadā bija vērojama azartspēļu ieņēmumu samazināšanās, salīdzinot gan ar iepriekšējā gada pēdējo pusgadu, gan pagājušā gada attiecīgo periodu. Šā gada pirmajā pusē neto azartspēļu apgrozījums samazinājies par 1.1% salīdzinājumā ar 2012.gada pirmo pusgadu, kas pēc finanšu operatīvās informācijas ir LVL 16.9 milj..

Lai gan valsts ekonomiskā situācija un nodarbinātības līmenis kopš krīzes zemākā punkta ir krietni pieaudzis, tomēr šā gada pirmā pusgada azartspēļu tirgus rādītāji un plānotie valsts makroekonomikas dati liecina, ka nav pamats sagaidīt strauju patēriņa pieaugumu. 2013.gada otrajā pusgadā Sabiedrībai veidosies papildus izmaksas, lai veiktu nepieciešamos pasākumus un nodrošinātu SIA „Alfor” nepārtrauktu darbību eiro ieviešanas dēļ.

2012.g. (18.03.2013)

2012.gadā SIA „Alfor” atvēra trīs spēļu zāles un veica vairāku spēļu zāļu rekonstrukciju. Uzlabojoties iedzīvotāju vērtējumam par valsts ekonomisko situāciju un tās attīstību, pieaugot nodarbinātības līmenim, iedzīvotāji atsākuši vairāk savu līdzekļu atvēlēt izklaidei un atpūtai, kas atspoguļojas arī Sabiedrības ieņēmumos. SIA „Alfor” apgrozījums no azartspēļu organizēšanas 2012. gadā bija LVL 36 375 837, kas ir pieaudzis par 11% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Sabiedrība 2012. gadā ir uzlabojusi darbības rezultātu un gadu ir noslēgusi ar LVL 6.2 milj. peļņu. Sabiedrības 2012. gada EBITDA sastāda LVL 12 534 987, kas ir par 17% lielāka, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Peļņas pieaugums ļāva Sabiedrībai veikt pilnīgu saistību atmaksu par azartspēļu automātiem un rezerves daļām, kas bija iegādāti pirmskrīzes un krīzes laikā.

2012.g. 1.pusgads (25.07.2012)

2012.gada 6 mēnešu neto apgrozījums pēc finanšu operatīvās informācijas ir LVL 17‘134‘039 kas ir par 18% vairāk kā attiecīgajā laika posmā pagājušajā gadā. Jāatzīmē, ka 2012.gada pirmā pusgada ieņēmumi nesasniedza 2011.gada otrā pusgada līmeni.

2012. gadā plānojam saglabāt augstu klientu apkalpošanas kvalitāti, aktīvi strādāt pie Sabiedrības ieņēmumu paaugstināšanas, ieviešot jaunas spēles, izmantojot jaunas un modernas tehnoloģijas. Tiks ieguldīts nozīmīgs darbs, lai saglabātu un uzlabotu SIA „Alfor” tirgus līdera pozīciju.

07.05.2012

2011. gada pirmajā pusgadā bija vērojama azartspēļu ieņēmumu samazināšanās, salīdzinot ar iepriekšējā pārskata gada pēdējo pusgadu. Uzlabojoties patērētāju noskaņojumam un stabilizējoties valsts ekonomikai, 2011. gada otrajā pusē pieauga arī SIA Alfor ieņēmumi, sasniedzot kopējo gada apgrozījumu LVL 32.87 milj.. Neskatoties uz cenu kāpumu komunālajiem pakalpojumiem un degvielai un azartspēļu nodokļa likmes palielinājumu, SIA Alfor lielu uzmanību veltīja izmaksu kontrolei, tādējādi 2011. gadā ir uzlabojusi darbības rezultātu un 2011. gadu ir noslēgusi ar peļņu LVL 3.85 milj. apmērā.

2011. gadā Sabiedrība ir veikusi investīcijas biznesa attīstībā LVL 2.98 milj. apjomā, piedāvājot klientiem jaunākās paaudzes spēļu automātus un uzlabojot un rekonstruējot spēļu zāles.

SIA Alfor tirgus daļa 2011.gadā bija 35%. Uz 2011.gada 31.decembri azartspēles tika organizētas 90 spēļu zālēs ar 2427 spēļu automātiem.

27.07.2011

2011.gada pirmā pusgada rezultāti liecina, ka uzņēmums ir saglabājis tirgus līdera pozīcijas, sasniedzot apgrozījumu LVL 14.47 milj., kas ir pieaudzis par 8.8% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Tomēr salīdzinot šī gada 1. pusgada ieņēmumus ar 2010. gada 2. pusgadu, apgrozījums samazinājies par 10%, līdz ar to par stabilitāti vai atkopšanos no krīzes vēl ir pāragri spriest.

Šī gada pirmajā pusē uzņēmumam diemžēl nav izdevies strādāt ar peļņu, nesaktoties uz pastāvīgi veiktajiem izmaksu optimizācijas pasākumiem, SIA Alfor zaudējumi ir LVL 120 tūkst.. 2011. gada pirmā pusgada rezultātus galvenokārt ietekmēja nodokļu un cenu pieaugums, kā arī par 14% palielinātais azartspēļu un izložu nodoklis.

28.04.2011

SIA Alfor 2010.gadā ir strādājusi ar LVL 29.38 milj. apgrozījumu, kas ir par 0.5% lielāks salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu. Pārskata gada laikā uzņēmums turpināja saimnieciskās darbības izmaksu samazināšanu un efektivitātes palielināšanu ar mērķi uzlabot uzņēmuma darbības rezultātu, tādējādi SIA Alfor 2010. gadu ir noslēgusi ar LVL 1.04 milj. peļņu.

Uzņēmums 2010. gadā ir veicis investīcijas biznesa attīstībā LVL 1.24 milj. apjomā, uzlabojot un rekonstruējot spēļu zāles un bāru aprīkojumu.

Uzņēmuma darbība un finanšu rezultāti 2011. gadā būs atkarīgi no valsts kopējās ekonomiskās attīstības un valsts budžeta konsolidācijas ietekmes uz iedzīvotāju pirktspēju. Būtiska nozīme būs valdības viedoklim attiecībā uz azartspēļu nozares nodokļu politiku, tādēļ šobrīd tiek prognozēts ieņēmumu pieaugums 2011. gadā vidēji par 5%, peļņai sastādot LVL 1.1 milj.

22.07.2010

Šī gada pirmā pusgada rezultāti liecina par krīzes padziļināšanos, apgrozījumam turpinot samazināties. 2010. gada 6 mēnešu neto apgrozījums pēc finanšu operatīvās informācijas ir LVL 13.3 milj., kas ir par 11% mazāk nekā attiecīgajā laika posmā pagājušajā gadā.

Lai gan šī perioda finanšu rezultāts uzrāda LVL 1.34 milj. zaudējumus, nozīmīgs ir fakts, ka SIA Alfor ir izdevies saglabāt pozitīvu naudas plūsmu, noslēdzot periodu ar pozitīvu EBITDA LVL 3.94 milj. apmērā.

30.04.2010

SIA Alfor darbību 2009. gadā būtiski ietekmēja valsts ekonomiskā situācija, iedzīvotāju neziņa par nākotni un neiespējamība paredzēt iespējamās izmaiņas valsts nodokļu politikā, kā rezultātā uzņēmuma neto apgrozījums 2009. gadā samazinājās par 44%, veidojot apgrozījumu LVL 29.24 milj. apmērā. Uzņēmums 2009. gadu ir noslēdzis ar LVL 4.2 milj. zaudējumiem. Pārskata gada zaudējumi ir izveidojušies dēļ krasās ieņēmumu samazināšanās, kā arī iepriekšējos gados veiktajiem ieguldījumiem pamatlīdzekļos, kā rezultātā izmaksās tika norakstīta būtiska pamatlīdzekļu nolietojuma summa. Nozīmīgs ir fakts, ka uzņēmums 2009. gadu ir noslēdzis ar pozitīvu EBITDA, kas sastāda LVL 4.28 milj.

2010. gadā plānojam turpināt SIA Alfor efektivitātes uzlabošanu, izmaksu samazināšanu, uzņēmuma iekšējo procesu un funkciju pilnveidošanu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Ieņēmumu apmēru 2010. gadā sagaidām apm. LVL 27.9 milj., savukārt tiks veikts rūpīgs darbs, lai 2010. gadu varētu noslēgt bez zaudējumiem.