Always Hot

600€ Maksimālais laimests pamatspēlē
92-98% Laimesta procents
0.01€ Viena kredītpunkta vērtība
0.01€ Minimālā likme vienai spēlei
2.00€ Maksimālā likme vienai spēlei

Apraksts-Noteikumi

Spēles norises apraksts:

1. Aktīvās spēles līnijas ir visas 5, kuras mainīt nav iespējams.
2. Likmes summas izvēle.
Ar taustiņa „Risko stake” palīdzību izvēlas likmi. Ar taustiņu “Bet max” var izvēlēties maksimālo likmi. Pēc katras izspēlētās spēles ir iespējams mainīt likmi.
3. Cilindru aktivizēšana.
Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež „ Start/collect” taustiņš, un cilindri sāk griezties.
4. Cilindru apstāšanās.
Pēc 1-5 sekundēm cilindri apstājas automātiski.
5. Laimests.
Laimestu plāns parādīts uz automāta augšējā ekrāna.
Ja cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu.
Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas.
Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem.
Laimēto summu var redzēt ekrāna augšējā daļā, logā „Win”.