Joker's Wild Deluxe

12000€ Maksimālais laimests pamatspēlē
92-98% Laimesta procents
0.01€ Viena kredītpunkta vērtība
0.01€ Minimālā likme vienai spēlei
20.00€ Maksimālā likme vienai spēlei

Noteikumi

Spēles norises apraksts

Nospiežot taustiņu START, uz ekrāna parādās 5 spēļu kārtis. Ja uz optiski attēlotajām kārtīm ir simbolu kombinācija, kas redzama laimestu plānā, tad attiecīgais laimests tiek saskaitīts uz displeja WIN, pretējā gadījumā spēle ir beigusies. Summas, kas parādās uz displeja WIN, pieskaita CREDIT laukumā esošajām, nospiežot taustiņu START.
Spēlētājam ir iespēja, nospiežot taustiņu „Play 1”, „Play 3”, „Play 5”, „Play 7” vai „Play 9” jebkuru no kārtīm pieturēt, un, atkārtoti nospiežot "START" taustiņu, nepieturētās kārtis atvērt no jauna. Ja vienlaicīgi sakrīt vairākas laimēšanas iespējas, tad izskaitļots un parādīts uz WIN displeja tiek lielākais laimests.

Spēles papildiezīmes

JOKER katrā kāršu kombinācijā aizvieto jebkuru kārti. Nospiežot taustiņu INFO, spēlētājs var mainīt spēles ātrumu, uz ekrāna izvēloties attiecīgo taustiņu vai attiecīgo līniju pogu.

Laimesta divkāršošana

Ja spēlētājs ir ieguvis kādu no kombinācijām un ir laimējis, spēļu automāts piedāvā laimestu dubultot. Spiežot uz skārienjūtīgā ekrāna, spēlētājs var vai nu piekrist „YES”, vai noraidīt, spiežot „NO”. Nospiežot „NO”, gūtais laimests tiek pieskaitīts kredītam. Spiežot „YES”, spēle izvēlas kārti (DEALER), kuru ir jāpārspēj; ja tas izdodas, laimests tiek dubultots, ja nē tad spēlētājs ir zaudējis to. Dubultot var līdz 20 reizēm.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts, ja zaudēta „Gamble” spēle, laimests tiek pārnests uz „Credit” logu, laimests tiek izmaksāts vai arī spēļu automāts ir gatavs uzsākt jaunu spēli.

Laimesta saņemšanas kārtība

Lai saņemtu laimestu, jānospiež „Start/Collect” taustiņš.
Laimestu izmaksā monētās no azartspēļu automāta vai arī to izmaksā spēļu zāles darbinieks – klientu apkalpošanas speciālists. Ja laimests nepārsniedz 720 EUR, to izmaksā nekavējoties. Ja laimesta summa ir no 721 EUR līdz 14300 EUR, tad laimests tiek izmaksāts 24 stundu laikā. Laimestu, kas pārsniedz 14300 EUR, izmaksā azartspēles noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos. Laimestu virs 7200 EUR izmaksā ar bankas pārskaitījumu uz klienta norēķinu kontu.
Laimestu izmaksā firmas pārstāvis automāta atrašanās vietā vai, kopā ar klientu ierodoties SIA“ALFOR” kasē Plieņciema ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā, pēc LR likumdošanā uzrādīto nodokļu ieturēšanas.