American Poker II deluxe

12000€ Maksimālais laimests
92-98% Laimesta procents
0.01€ Viena kredītpunkta vērtība
0.01€ Minimālā likme vienai spēlei
20.00€ Maksimālā likme vienai spēlei

Noteikumi

Spēles norises apraksts:

Nospiežot taustiņu START, uz ekrāna tiek atvērtas 5 kārtis, pie kam izvēlētā likme tiek novilkta no CREDIT displeja. Spēlētājam ir iespēja, nospiežot taustiņu HOLD, jebkuru no kārtīm pieturēt un, atkārtoti nospiežot START taustiņu, nepieturētās kārtis atvērt no jauna. Ja vienlaicīgi sakrīt vairākas laimēšanas iespējas, tad izskaitļots un parādīts uz WIN displeja tiek lielākais laimests. Ja pirmajā kāršu atvēršanas reizē izkrīt laimests, kurā iesaistītas visas piecas kārtis, tad, lai ierakstītu laimestu uz CREDIT displeja vai lai pārietu uz dubultošanas spēli, visas kārtis ar HOLD taustiņiem jāatbloķē un jāaiztur, vēlreiz nospiežot HOLD , un jānospiež START. Šajā gadījumā laimestu ierakstīt uz CREDIT displeja var arī nospiežot HOLD taustiņu divas reizes ar pēc iespējas mazāku laika intervālu.

Spēles papildiezīmes:

Par katru JACKS vai BETTER (augstākais pāris) izvēlētās likmes lielums ar piemaksāšanu tiek paaugstināts līdz MINI BONUS. Sasniedzot 100 punktus, savāktie JACKS vai BETTER laimesti tiek izmaksāti nejauši, turklāt summas virs 100 tiek ierakstītas atmiņā un nobeidzot parādās uz MINI BONUS displeja. Piemērs: Spēles likme 50 = MINI BONUS rāda 70 = nāk JACKS vai BETTER = MINI BONUS rāda 100 = pārskaitījums uz CREDIT = MINI BONUS rāda 20! (Tas ir atkarīgs no likmes, par kādu tiek spēlēts). Ar INFO taustiņa palīdzību spēlētājs var mainīt kāršu dalīšanas ātrumu. Nospiežot taustiņu INFO, uz ekrāna parādās 5 dalīšanas ātruma līmeņi, no kuriem izvēlas ar taustiņiem 1; 3; 5; 7 un 9.

Laimesta divkāršošana:

Pēc laimesta spēlētājs var spēlēt papildspēli - divkāršošanas spēli, nospiežot taustiņu Bet One /RED vai Max Bet/ BLACK. Spēlētājs var censties savu laimestu divkāršot, mēģinot atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš „ Bet One /RED”, bet, ja melno, tad jānospiež taustiņš „Max Bet/ BLACK”. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot „Start/Take Win” taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Spēles beigas:

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts, ja zaudēta „Gamble” spēle, laimests tiek pārnests uz „Credit” logu, laimests tiek izmaksāts vai arī aparāts ir gatavs uzsākt jaunu spēli.