Sharky

5000€ Maksimālais laimests pamatspēlē
92-98% Laimesta procents
0.01€ Viena kredītpunkta vērtība
0.01€ Minimālā likme vienai spēles līnijai
1.00€ Maksimālā likme vienai spēles līnijai

Apraksts

Pievienojieties SHARKY™ un viņa pirātiem, kas devušies septiņu jūru ekspedīcijā zudušo dārgumu meklējumos, un izbaudiet satraukumu un piedzīvojumus, ko sniedz šī 9 līniju 5 rullīšu video spēle. Aizraujošajā spēlē HAIZIVS cenšas aizturēt mūsu varoni, kas dodas pār jūru, pievienojot arvien jaunas bagātības saviem krājumiem.

KUĢIS uz 1. rullīša un SALA uz 5. rullīša iedarbina 10 brīvās spēles, izmaksā pieckārtīgu kopējo likmi. Brīvo spēļu laikā katrs KUĢIS nolaiž AIRU LAIVU, kas aizvieto visus simbolus, izņemot izkaisītos. AIRU LAIVA pārvietojas pa rullīšiem visās brīvajās spēlēs, kamēr tai neuzbrūk HAIZIVS. LĀDES blakus AIRU LAIVAI piešķir līdz pat piecdesmitkārtīgu kopējo likmi. Brīvās spēles var iedarbināt atkārtoti. Brīvās spēles tiek spēlētas ar sākuma likmi un līnijām.

Noteikumi

Spēles norises apraksts:

1. Aktīvo spēles līniju izvēle.
Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas ar taustiņa „Play 1”, „Play 3”, „Play 5”, „Play 7” vai „Play 9” palīdzību.
2. Likmes summas izvēle.
Ar taustiņa „Bet /One” palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju. Ar taustiņa „Max Bet” palīdzību var likt maksimālo likmi uz visām spēles līnijām.
Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina ar taustiņa „Likme” palīdzību. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt tikai pēc vienas izspēlētas spēles.
3. Cilindru aktivizēšana.
Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež „ Start/Take Win” taustiņš, un cilindri sāk griezties.
4. Cilindru apstāšanās.
Pēc 1-5 sekundēm cilindri apstājas automātiski. Nospiežot „Start/Take Win” taustiņu atkārtoti, cilindri apstājas.
5. Laimests.
Laimestu plāns parādīts uz automāta augšējā ekrāna. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simboluPiešķir tikai katras līnijas lielāko laimestu.
Ja, cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem.
Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā, logā „Win”.

Spēles papildiezīmes:

Ar „Automatic Start” taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar „Automatic Start” taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. „Automatic Start” laikā, nospiežot taustiņu „Start/Take Win”, cilindri apstājas un pēc laiciņa sāk griezties tālāk.
Ja uz jebkura cilindra izkrīt PIRĀTA “SHARKY” simbols, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolus „ KOMPASS”, “SALA “ un „KUĢIS”.

Laimesta divkāršošana:

Pēc laimesta pamatspēlē spēlētājs var spēlēt papildspēli - divkāršošanas spēli, nospiežot vienu no „Gamble” taustiņiem. Spēlētājs var censties savu laimestu divkāršot, mēģinot atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, bez summas ierobežojuma. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš „Gamble/Bet One”, bet, ja melno, tad jānospiež taustiņš „Gamble/Max Bet”. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot „Start/Take Win” taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēles:

Ja uz spēlējošās līnijas pirmā cilindra izkrīt KUĢA simbols un uz piektā cilindra SALAS simbols, tad spēlētājs gūst iespēju spēlēt 10 brīvās spēles. To laikā no kuģa izpeldējusī laiva pārvietojas ar katru gājienu uz nākamo cilindru. Ja blakus laivai izkrīt LĀDES simbols, tad PIRĀTS “SHARKY” iegūst laimestu no lādes, ja zem laivas izkrīt HAIZIVS simbols, tad PIRĀTS “SHARKY” tiek apēsts. LAIVA aizvieto visus simbolus izņemot KOMPASU, KUĢI un SALU.

Spēles beigas:

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts, ja zaudēta „Gamble” spēle, laimests tiek pārnests uz „Credit” logu, laimests tiek izmaksāts vai arī aparāts ir gatavs uzsākt jaunu spēli.