Grand Roulette Deluxe

84.80€ Maksimālais laimests uz vienu skaitli
92-98% Laimesta procents
0.01€ Viena kredītpunkta vērtība
0.01€ Minimālā likme vienai spēlei
20.00€ Maksimālā likme vienai spēlei

Noteikumi

Spēles vispārējie noteikumi

Grand Roulette ir galda ruletes spēles videoatdarinājums vienam spēlētājam. Spēļu automāta augšējā ekrānā attēlots ruletes aplis un izspēlētie pēdējie skaitļi, kā arī biežāk un retāk izspēlētie skaitļi. Uz apakšējā ekrāna tiek attēlots spēles galds. Galda apakšējos stūros ir poga “CANCEL LOST”, ar kuru atceļ pēdējo uzlikto likmi, un poga “CANCEL ALL”, ar kuru atceļ visas uzliktās likmes. Pogas var nospiest uz skārienjūtīgā ekrāna vai ar pogām “BET ONE” un “MAX BET”.

Spēles norises apraksts

Spēles gaita notiek automātiski, sekojot noteiktām funkcijām, kas parādās uz ekrāna. Minimālā likme vienai spēlei ir 1 kredītpunkts. Uz vienu skaitli maksimālais kredītpunktu skaits ir 610, minimālais 1. Maksimālā likme 70 kredītpunkti ir uz lauciņiem 1-18; 19-36; pāra; nepāra un uz melnu vai sarkanu krāsu (maksimālais laimests ir 140 kredītpunkti). Maksimālais kredītpunktu skaits 60 ir uz horizontālo līniju un sektoru (vienu no trim); maksimālais laimests 180 kredītpunkti. Uz 3 skaitļiem, kas atrodas vertikālā līnijā, maksimālais kredītpunktu skaits ir 30 (maksimālais laimests 360 kredītpunkti), uz 2 skaitļiem – 20 (maksimālais laimests 360 kredītpunkti), bet uz 4 skaitļiem – 40 kredītpunkti (maksimālais laimests 360 kredītpunkti). Maksimālās likmes vienā spēlē nevar pārsniegt 2000 kredītpunktus, tas ir 20 EUR. Spēlētājs, sākot spēli, var izvēlēties valodu, nospiežot uz skārienjūtīgā ekrāna redzamo karodziņu, atveras izvēlne ar 5 valodām.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts, ja zaudēta spēle, laimests tiek pārnests uz „Credit” logu, laimests tiek izmaksāts vai arī aparāts ir gatavs uzsākt jaunu spēli.

Laimesta saņemšanas kārtība

Lai saņemtu laimestu, jānospiež „Start/Collect” taustiņš.
Laimestu izmaksā monētās no azartspēļu automāta vai arī to izmaksā spēļu zāles darbinieks – klientu apkalpošanas speciālists. Ja laimests nepārsniedz 720 EUR, to izmaksā nekavējoties. Ja laimesta summa ir no 721 EUR līdz 14300 EUR, tad laimests tiek izmaksāts 24 stundu laikā. Laimestu, kas pārsniedz 14300 EUR, izmaksā azartspēles noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos. Laimestu virs 7200 EUR izmaksā ar bankas pārskaitījumu uz klienta norēķinu kontu.
Laimestu izmaksā firmas pārstāvis automāta atrašanās vietā vai, kopā ar klientu ierodoties SIA“ALFOR” kasē Plieņciema ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā, pēc LR likumdošanā uzrādīto nodokļu ieturēšanas.