Draw Poker Deluxe

12000€ Maksimālais laimests
92-98% Laimesta procents
0.01€ Viena kredītpunkta vērtība
0.01€ Minimālā likme vienai spēlei
20.00€ Maksimālā likme vienai spēlei

Noteikumi

Spēles norises apraksts

Nospiežot taustiņu "START", uz ekrāna tiek atvērtas 5 kārtis, pie kam izvēlētā likme tiek novilkta no CREDIT displeja. Spēlētājam ir iespēja, nospiežot taustiņu „Play 1”, „Play 3”, „Play 5”, „Play 7” vai „Play 9”, jebkuru no kārtīm pieturēt un, atkārtoti nospiežot "START" taustiņu, nepieturētās kārtis atvērt no jauna. Ja vienlaicīgi sakrīt vairākas laimēšanas iespējas, tad izskaitļots un parādīts uz WIN displeja tiek lielākais laimests.
Ja pirmajā kāršu atvēršanas reizē izkrīt laimests, kurā iesaistītas visas piecas kārtis, tad, lai ierakstītu laimestu uz CREDIT displeja vai lai pārietu uz dubultošanas spēli, visas kārtis ar „Play 1”, „Play 3”, „Play 5”, „Play 7” vai „Play 9” taustiņiem jāatbloķē un jāaiztur, vēlreiz nospiežot ar„Play 1”, „Play 3”, „Play 5”, „Play 7” vai „Play 9”, tad jānospiež START. Šajā gadījumā laimestu ierakstīt uz CREDIT displeja var, nospiežot jebkuru „Play 1”, „Play 3”, „Play 5”, „Play 7” vai „Play 9” taustiņu divas reizes ar pēc iespējas mazāku laika intervālu.

Spēles papildiezīmes

Par katru JACKS vai BETTER (augstākais pāris) spēlētājs laimē tādu summu, kāda ir viņa likme. Piemēram, ja likme ir 1, tad spēlētājs laimē 1 centu, ja 50, tad 50 centus.

Laimesta divkāršošana

Ja spēlētājs ir ieguvis kādu no kombinācijām un ir laimējis, spēļu automāts piedāvā laimestu dubultot. Spiežot uz skārienjūtīgā ekrāna, spēlētājs var vai nu piekrist, spiežot YES, vai arī noraidīt, spiežot NO. Nospiežot NO, gūtais laimests tiek pieskaitīts kredītam. Spiežot YES, spēle izvēlas kārti (DEALER), kuru ir “jāpārsit”. Ja tas izdodas, laimests tiek dubultots, ja nē, tad spēlētājs ir zaudējis. Dubultot var līdz 20 reizēm.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts, ja zaudēta „Gamble” spēle, laimests tiek pārnests uz „Credit” logu, laimests tiek izmaksāts vai arī aparāts ir gatavs uzsākt jaunu spēli.

Laimesta saņemšanas kārtība

Lai saņemtu laimestu, jānospiež „Start/Collect” taustiņš.
Laimestu izmaksā monētās no azartspēļu automāta vai arī to izmaksā spēļu zāles darbinieks – klientu apkalpošanas speciālists. Ja laimests nepārsniedz 720 EUR, to izmaksā nekavējoties. Ja laimesta summa ir no 721 EUR līdz 14300 EUR, tad laimests tiek izmaksāts 24 stundu laikā. Laimestu, kas pārsniedz 14300 EUR, izmaksā azartspēles noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos. Laimestu virs 7200 EUR izmaksā ar bankas pārskaitījumu uz klienta norēķinu kontu.
Laimestu izmaksā firmas pārstāvis automāta atrašanās vietā vai, kopā ar klientu ierodoties SIA“ALFOR” kasē Plieņciema ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā, pēc LR likumdošanā uzrādīto nodokļu ieturēšanas.