Rapid Bingo

50000€ Maksimālais laimests
92-98% Laimesta procents
0.01€ Viena kredītpunkta vērtība
0.01€ Minimālā likme vienam spēles gājienam
5.00€ Maksimālā likme vienam spēles gājienam

Noteikumi

Spēles norises apraksts:

Uz ekrāna ir lauciņi ar skaitļiem 1 līdz 80. Ekrāna augšā ir 20 lauciņi, kuros parādās izkritušās bumbiņas. Spēlei pieskaroties ar pirkstu, uz ekrāna izvēlas skaitļus, to maksimālais skaits ir 10. Pieskaroties ar pirkstu uz ekrāna, attiecīgais skaitlis iezīmējas. Nospiežot vēl vienu reizi uz šo pašu skaitli, iezīmējums tiek noņemts, t.i., skaitlis spēlē nepiedalās. Nospiežot taustiņu “MAX BET”, tiek notīrīts viss lauks.
Nospiežot “STARTS” pogu, sākas spēle, tiek izspēlētas 20 bumbiņas. Ja sakrīt izspēlētās bumbiņas ar atzīmētiem skaitļiem, tiek gūts laimests. Spēlējot ar minimālo likmi, laimesti ir: par 4 skaitļiem – 0,02 EUR, 5 – 0,06 EUR, 6 – 0,15 EUR, 7 – 0,30 EUR, 8 – 1EUR, 9 – 10 EUR, 10 – 100 EUR.

 Spēles papildiezīmes:

Ja sakrīt 5 vai vairākas no izspēlētajām bumbiņām, spēlētājam tiek piedāvātas divas papildus EXTRA bumbiņas. EXTRA bumbiņu paņemšanu aktivizē ar BET ONE pogu. Ja sakrīt 10 bumbiņas ar izspēlētajām 20 bumbiņām, EXTRA bumbiņas netiek piešķirtas.

Spēles beigas:

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts, ja zaudēta „Gamble” spēle, laimests tiek pārnests uz „Credit” logu, laimests tiek izmaksāts vai arī aparāts ir gatavs uzsākt jaunu spēli.